Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.com THẾ GIỚI ĐỒ CHƠI - Thông tin » Lời bài hát - Chúng Em Là Học Sinh Lớp 1
Hot line: (04)3 999 25 25
Y!M: thegioidochoi_vn
Vanchuyentannoi
(04)3 999 25 25
Chat with thegioidochoi_vn

Chúng Em Là Học Sinh Lớp 1
14/07/2010 10:50 AM

Chúng Em Là Học Sinh Lớp 1

Chúng em là học sinh lớp một
Ngày ngày trên đường bước tung tăng
Vui tươi như con chim hót trên cành
Biết vâng lời học hành rất chăm
Mẹ cũng yêu mà cô cũng yêu
Chúng em là học sinh lớp một
Ở trường luôn điểm tốt
Sang năm được lên lớp hai

Chúng em là học lớp một 1
Tay không dây mực sách không quăng
Vui chơi nhưng luôn luôn biết nghe lời
Viết chữ đẹp vở sạch trắng tinh
Cả lớp em đều thương mến nhau
Chúng em là học lớp một 1
Học hành luôn cùng tiến
Sang năm được lên lớp hai

Tác giả: Phạm Tuyên
Các tin khác
0Huongdan
1Dathangonline
2Thanhtoan
3Vanchuyen
Giay
anh gif
Kittyland
Tranh to mau
ten
tro choi
thegioiquanhem
ba bau
Chọn mua đồ chơi
do choi tre so sinh
Do choi tre em